Kalendarz wpisów

Sierpień 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
  • Dentysta NFZ w Pyrzycach jest niejeden
    W gabinetach dentystycznych pracuje wiele osób. Są one solidne, dokładne i dbają o pacjentów. Dentysta ma do pomocy asystentkę stomatologiczną, która jest jego nieocenionym wsparciem. Dzisiaj dentystów jest wielu, mają oni cenne rzeczy do zaoferowania, są solidni, rzetelni, pracują na rzecz pacjentów. Na pewno warto o takie usługi dbać. Dentyści mają wiele pracy, są pracowici, […]
    admin - 5 maja 2018
  • Układ oddechowy
    Układ oddechowy jest bardzo rzadko siedzibą pierwotnych nowotworów u dzieci (1% wszystkich guzów). Dla porównania należy tutaj dodać, że między 5-0—59 rokiem życia guzy układu oddechowego stanowią aż 3-0% wszystkich nowotworów.
    admin - 21 września 2017

Długie życie

MIĘSAK POCHWY – DALSZY OPIS

Rokowanie w schorzeniu tym jest złe. Mimo operacji bardzo częste są wczesne nawroty. Leczenie energią promienistą nie daje również dobrych wyników. Rozpoznanie ze względu na wiek chorych i na typową graniastą budowę nowotworu nie nastręcza trudności. W początku schorzenia guz ten może jednak przypominać zwykły polip pochwy.

– b) Mięsak pochwy dorosłych nie różni się w zasadzie od takichże nowotworów powstałych w innych miejscach ustroju. Rozwija się w lalach od pokwitania aż do późnej starości. Może on występować w dwojakiej postaci: ogniskowej i rozlanej. Postać ogniskową znamionuje powstawanie nieraz w kilku miejscach miększych lub twardszych guzów o powierzchni gładkiej lub nieco pofałdowanej, umieszczonych na szerokiej podstawie lub też uszypułowanych.

Postać rozlana jest twardym, rozległym naciekiem, który obejmuje nieraz całą pochwę i zmienia ją stopniowo w wąski przewód o twardych, niepodatnych ścianach. Obie te postacie mogą występować obok siebie. Obie też wykazują skłonność do krwawienia, owrzodzenia i rozpadu.

Przerzuty tego nowotworu powstają bardzo wcześnie. Również wcześnie zostają zajęte węzły chłonne pachwinowe i podbrzuszne. Mięsak pochwy może też wystąpić wtórnie jako przerzut guza tego typu, uprzednio rozwijającego się w macicy.r

Mięsak pochwy jest utworzony z komórek wrzecionowatych, rzadziej z okrągłych lub wielokształtnych. Wyjątkowo występuje jako mięsak barwnikowy ( melanosarcoma) lub śluzowy (myxosarcoma).”

Rokowanie jest niepomyślne. Leczenie polega w przypadkach mięsaka guzowatego na wycięciu go w zdrowych granicach i na następowym naświetlaniu energią promienistą pola operacyjnego. Wchodzi w grę również radiopunktura guza.

Wielkość i kształt chromosomu Y

Chromosom Y jest małym, akrocentrycznym chromosomem o kształcie podobnym do autosomów z grupy 21 -22. Z tego też względu umieszcza się go przy układaniu kariotypu obok chromosomów z grupy 21-22 (Denver Study Group, 1960 London Study Group, 1963).

Czytaj dalej

Ograniczenia w mentalizacjipotrzeby seksualnej

Wydaje się, że szczególnie łatwo pojawiają się ograniczenia w menta- lizacji potrzeby seksualnej w tych wszystkich reakcjach międzyosob- niczych, które zgodnie z normami współżycia społecznego niejako z góry określone są jako pozbawione elementów seksualnych (np. w związku z tabu kazirodztwa, społecznie uzasadnionym zakazem kontaktów seksualnych z nieletnimi, etyką zawodową itp.). Poziom uzyskanej mentali- zacji jest też niewątpliwie cechą indywidualną, związaną ze sprawnością intelektualną oraz z ogólnym poziomem samoświadomości. Istnieją ludzie, którzy nawiązują kontakty erotyczne (a raczej pseudoerotyczne) z przyzwyczajenia lub na skutek określonych nacisków psychologicznych czy społecznych, nie uświadamiając sobie w pełni faktu, że ich potrzeba seksualna sensu stricto jest słaba lub wygasła. W odniesieniu do sytuacji towarzyszącej współżyciu zjawisko to polega na tym, że niektórzy ludzie nie uświadamiają sobie, jakie bodźce skutecznie hamują u nich rozwój podniecenia seksualnego. Tak więc niepowodzenia w życiu seksualnym mogą być związane z brakiem uświadomienia sobie zarówno tego, co pomaga uzyskać wysoki poziom satysfakcji, jak i tego, co przeszkadza, zakłóca lub utrudnia rozwój przeżyć. Osoby charakteryzujące się słabą mentalizacją mają najczęściej po prostu fałszywe wyobrażenie o własnej potrzebie seksualnej i efektywnym jej zaspokajaniu.

Czytaj dalej

Wyniki terapii penicyliną

W przypadkach przewlekłych zapaleń przydatków i przymacicza wyniki terapii penicyliną, jak i antybiotykami w ogóle, są mniej zadowalające. Pewne zastrzeżenia budziło stosowanie penicyliny u ciężarnych cierpiących na ostrą rzeżączkę, gdyż większe jej dawki mogą wywołać skurcze macicy i krwawienia. Okazało się jednak, że dawki, jakie doprowadza się zazwyczaj do ustroju w przebiegu ostrej rzeżączki, nie wywołują krwawień. Penicylinę można stosować także u dziewczynek chorych na ostre, podostre i przewlekłe zapalenie sromu. Dawki zalecane w tych przypadkach zbliżają się do dawek zalecanych u kobiet dorosłych, a to ze względu na uporczywość schorzenia rzeżączkowego u małych dziewcząt. Podobnie jak u kobiet o dodatnim wyniku leczenia można mówić nie tylko po ustąpieniu klinicznych objawów schorzenia, lecz także po wielokrotnym badaniu mikroskopowym rozmazów, stwierdzającym nieobecność gonokoków, oraz po ujemnym wyniku szczepienia na pożywki co najmniej w ciągu 3-4 tygodni.

Czytaj dalej

Obraz kliniczny raka sromu

– Obraz kliniczny raka sromu bywa różny. Może on mieć postać:

– 1)tworu kalafiorowatego, brodawkowatego, który stosunkowo późno ulega rozpadowi tego rodzaju guz łatwo krwawi przy dotknięciu,

Czytaj dalej

Normy społeczne nie są czymś nadprzyrodzonym

Regulacja społeczna za pomocą norm prawnych, moralnych, obyczajowych, jak i przez instytucjonalizację (np. małżeństwo), stanowi o różnicy między seksuologią zwierząt a człowieka Działania seksualne zwierząt oparte na mechanizmie instynktu, a więc z mianowanym kierunkiem zaspokojenia potrzeby, są schematyczne, a odchylenia od schematu, manifestujące się w nabytym sposobie osobniczych preferencji działań, nie są przekazywane w drodze dziedzictwa międzypokoleniowego. Człowiek, uboższy niż zwierzę w dziedzinie mechanizmów i schematów „instynktu”, jest biologicznie chwiejny w rozpoznawaniu związków między bodźcem a ukierunkowaniem działań. Tę jego niepewność kompensują determinanty kulturowe, jak modele, wzory, reguły, nawyki

Czytaj dalej

Alkohol i anatomia

Dowód pamięci za poratowanie nam zdrowia. Żadne ścisłe przepisy nie ustalają ani wielkości dawki, ani też rodzaju alkoholu. Zwyczajowo natomiast za poradę wręczamy 500 g produkcji krajowej, za drobny zabieg – 750 g produkcji krajowej, za poważniejszy zabieg – 1000 g produkcji krajowej albo 750 g produkcji importowanej z krajów socjalistycznych, za bardzo poważny zabieg – 750 g produkcji importowanej z krajów kapitalistycznych albo 1000 g produkcji importowanej z krajów socjalistycznych.

Czytaj dalej

Formy gwałtów zbiorowych

Dla charakterystyki zjawiska zgwałcenia istotne jest jego pojawianie się coraz częściej w postaci gwałtów zbiorowych. Z ogólnych danych milicyjnych statystycznych (datujących się tu od 1970 r., tj. od wejścia w życie nowego kodeksu, który wprowadził kwalifikację ze względu nk zbiorowe stosowanie gwałtu) wynika, że na 1520 sprawców zgwałceń w 1970 r. przypadało 467 uczestników gwałtu grupowego, w 1971 r. na 2072 sprawców było 644 uczestników gwałtu zbiorowego, czyli ok. 31 – 34%. Jest to zjawisko nowe. Dawne badania Grzywo-Dą- browskiego (1952) wykazały, że w 80% zgwałceń uczestniczył tylko jeden sprawca w latach 1945-1950 gwałty zbiorowe stanowiły ok. 19%, a już w latach 1962 – 1965 – 68% (Leszczyński). Według danych Młynarczyka (1969 – 142 sprawy) gwałty zbiorowe stanowią 50%. Górnicki (1968) podaje 57% zgwałceń zbiorowych. Dla zrozumienia społecznej istoty zjawiska i jego genezy rozpowszechnianie się tej formy zgwałceń ma istotne znaczenie, o czym za chwilę.

Czytaj dalej

Przewlekłe choroby zakaźne

Łożysko jest prze-puszczalne nie tylko dla jadów, lecz i dla samych drobnoustrojów w przypadkach ciężkich zakażeń, uszkadzających miejscowo doczesną lub nabłonki kosimków, o czym świadczy fakt, że przedwcześnie urodzone płody były .dotknięte tym samym cierpieniem co i matka, jak np. ospą, płonicą, błonicą, durem brzusznym, zapaleniem płuc, jednak znamy przypadki, że łożysko prawdopodobnie zupełnie nie uszkodzone, nie przepuszczało jadów ani drobnoustrojów i płody rodziły się na czasie i zdrowe. Czy sarno wysokie podniesienie ogólnej ciepłoty ciała u matki może być powodem śmierci płodu, bez innych dodatkowych czynników zakażenia, z pewnością nie można powiedzieć.

– b) przewlekłe choroby zakaźne (gruźlica). Do chorób zakaźnych przewlekłych, z którymi się spotykamy często w czasie ciąży, należy gruźlica. Gruźlica w olbrzymiej liczbie przypadków nie wywiera żadnego wpływu na przebieg ciąży. Rzadko przypadki gruźlicy postępującej, przebiegające z wysoką ogólną ciepłotą ciała i silnym kaszlem, mogą być przyczyną przedwczesnych porodów. Płody donoszone są słabo rozwinięte i mniej zdolne do życia, niż wcześniaki z matek niegruźliczych. Początkowe okresy gruźlicy nie wywierają wpływu na przebieg ciąży i porodu oraz zdrowotność płodów. Prątki gruźlicze tylko bardzo wyjątkowo mogą dostać się poprzez uszkodzone kosmki do krążenia płodu. Zazwyczaj płód nie dziedziczy gruźlicy, lecz skłonność do niej, czemu dzisiaj zapobiegamy przez ochronne szczepienie (B. C. G.). Czy gruźlica jest wskazaniem do sztucznego przerwania ciąży, dotychczas stanowi zagadnienie ostatecznie nie rozstrzygnięte. Należy jednak stwierdzić, że ciąża nie wikła do tego stopnia istniejącej gruźlicy, jak połóg.

Rozrodczaki są guzami litymi

Zwykle jednak cykle miesięczne przebiegają prawidłowo i ciąża nie jest wyłączona,

Rozrodczak jajnika ma skłonność do szybkiego wzrostu i do przerzutów drogą naczyń chłonnych i krwionośnych. Wzrost tego guza bywa tak szybki, że już w ciągu kilku miesięcy może wypełnić całą miednicę. Zdarzają się jednak guzy tego typu rosnące powoli i nie wykazujące cech szczególnej złośliwości.

Rozpoznanie rozrodczaka jajnika przed zabiegiem operacyjnym jest rzeczą niemożliwą. Jedyną cechą, która by mogła wzbudzić podejrzenie co do jego ewentualnego rozwoju w jajniku, jest -jak już wyżej wspomniano – występowanie guza u dziewcząt i u kobiet młodych oraz u osób z niedorozwojem narządów płciowych.

Czytaj dalej

Orgazm a satysfakcja seksualna część 2

Mężczyzna, jeśli w czasie kontaktu seksualnego nie przeżyje orgazmu i wytrysku nasienia przeważnie nie jest zadowolony, a zalegające, przykro odczuwane napięcia seksualne sprawiają, że ogólny poziom satysfakcji doznanej w związku z odbytym kontaktem seksualnym jest zwykle niski. Inaczej kształtuje się przeżycie satysfakcji seksualnej u kobiet. U znacznego odsetka kobiet dochodzi do odczucia wysokiego stopnia satysfakcji z odbytego kontaktu seksualnego, mimo że nie doszło w ogóle do przeżycia orgazmu, a więc nie nastąpiło odprężenie i zaspokojenie potrzeb seksualnych. Satysfakcję tę czerpie jednak kobieta z zaspokojenia innych swoich potrzeb, na przykład potrzeby bezpieczeństwa oraz ze świadomości pogłębienia się więzi uczuciowej z partnerem. Pewną rolę odgrywa również świadomość podobania się mężczyźnie wynikająca z faktu, że ma on z nią kontakt seksualny. Czynnik ten może odgrywać wciąż jeszcze większą rolę niż się powszechnie sądzi, a to dlatego, że w naszej kulturze reakcje i zachowania seksualne kobiet przez długi czas modelowane były przez wymagania mężczyzn. Kobiety, między innymi z uwagi na duże różnice w statusie społecznym, starały się przypodobać mężczyznom i dostosowywać własne reakcje do życzeń mężczyzn. Satysfakcja płynąca ze świadomości zaspokojenia pragnień mężczyzny, a więc uzyskiwana na podłożu pozaseksualnym bywała większa, niż przykre odczucia wynikające z braku zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. Do dzisiejszego dnia istnieje niepewność, czy reakcje, jakie 5 Seksuologia biologiczna spostrzegamy u kobiety, stanowią przejaw jej istotnych potrzeb, czy też są zmodyfikowane (i w jakim stopniu) przez chęć przystosowania się do potrzeb, życzeń i oczekiwań mężczyzny.

Czytaj dalej

Kanał rodny

Aby płód mógł się urodzić z jamy macicy na zewnątrz, musi odbyć drogę przez kanał rodny. Wielkość, kształt i pojemność kanału rodnego warunkuje wchód do miednicy, czyli zamknięty pierścień kostny oraz części miękkie, wyścielające miednicę. Kanał rodny w czasie porodu powstaje wskutek rozciągnięcia i przekształcenia się części miękkich oraz nieznacznej adaptacji miednicy kostnej.

Czytaj dalej

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH CZĘŚĆ 2

Spostrzeżenia kliniczne dowodzą, że błędnica wiedzie bardzo często do zaburzeń cyklu miesięcznego, polegających na występowaniu skąpych lub rzadkich miesiączek (oligomenorrhoea). Niekiedy przychodzi do zupełnego zatrzymania się miesiączek (amenorrhoea secundaria), które wracają dopiero po powrocie kobiet do zdrowia. Zaburzenia cyklu miesięcznego w błędnicy są zjawiskiem tak pospolitym, że niektórzy badacze uważają je za objaw stały twierdząc, że tam, gdzie ich nie ma, nie ma także błędnicy. Twierdzenie to jest jednak zbyt ryzykowne, gdyż nie ulega wątpliwości, że w nielicznych przypadkach tego schorzenia miesiączki przebiegają prawidłowo, a nawet że mogą być obfite (chlorosis menorrkagica), Bolesne miesiączkowanie osób chorych na błędnicę zdarza się również bardzo często (około połowy chorych) nieco rzadziej Czytaj dalej