Obrazy kliniczne toksoplazmozy

Obrazy kliniczne toksoplazmozy mogą być różne, nietypowe i dlatego jest ona często nie rozpoznawana. W pierwszym okresie zakażenia toksoplazmoza jest posocznicą, która może przebiegać u dorosłych i starszych dzieci jako: 1) choroba gorączkowa z wysypką clrobnopla- mistą (iash), 2) uogólnione lub ograniczone powiększenie węzłów chłonnych z gorączką (podobne czasem do mononukleozy łub z powodu powiększenia węzłów wnękowych do nietypowego zapalenia płuc),

– 3) zapalenie mózgu lub opon mózgowych. Wydaje się, że wiele zakażeń przechodzi jednakże bezobjawowo. W drugim okresie, wraz ze wzrostem przeciwciał, pierwotniaki zostają w większości zniszczone, częściowo ulegają otorbieniu i zakażenie przechodzi w okres przewlekły, najczęściej bezobjawowy. Z tej przyczyny zakażenie dorosłych jest rzadko spotykane jako choroba i wykrywane bywa najczęściej u kobiet w związku ze stwierdzeniem lub podejrzeniem zakażenia dziecka. Torbiele z toksoplazmami mogą ulegać pęknięciu, zwłaszcza w czasie ciąży, i dawać nową, krótkotrwałą posocznicę. Według różnych autorów odsetek osób dorosłych wykazujących dodatnie odczyny serologiczne, świadczące o przebytym zakażeniu toksoplazmą, wynosi od 2-0 do 7-0%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>