Układ oddechowy

Układ oddechowy jest bardzo rzadko siedzibą pierwotnych nowotworów u dzieci (1% wszystkich guzów). Dla porównania należy tutaj dodać, że między 5-0—59 rokiem życia guzy układu oddechowego stanowią aż 3-0% wszystkich nowotworów.

Również niezmiernie rzadkie są u dzieci nowotwory narządów płciowych (1,3%). Analogiczny odsetek u kobiet wynosi 5-0% wszystkich schorzeń nowotworowych.

Tak więc % wszystkich nowotworów u dzieci stanowią: białaczka, guzy układu nerwowego i nerek, podczas gdy 3/i guzów dorosłych — to nowotwory przewodu pokarmowego, narządów płciowych i dróg oddechowych (ryc. 166).

Częściej sprawą nowotworową dotknięci są chłopcy. Na 1-0-0 chorych dziewcząt przypada 126 chłopców. Tymczasem w wieku średnim (3-0—4-0 lat) na 1-0-0 kobiet choruje tylko 63 mężczyzn (Pellei).

Dane kliniczne dotyczące niektórych nowotworów dziecięcych zostały już omówione w innych miejscach tego podręcznika. Odnosi się to w szczególności do schorzeń rozrostowych układu czerwokrwinkowego, guzów centralnego układu nerwowego i guzów kości. Opisane zostały również niektóre nowotwory nosa, gardła i skóry. Z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego pozostały zatem do omówienia:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>