Category Długie życie

Dentysta NFZ w Pyrzycach jest niejeden

W gabinetach dentystycznych pracuje wiele osób. Są one solidne, dokładne i dbają o pacjentów. Dentysta ma do pomocy asystentkę stomatologiczną, która jest jego nieocenionym wsparciem. Dzisiaj dentystów jest wielu, mają oni cenne rzeczy do zaoferowania, są solidni, rzetelni, pracują na rzecz pacjentów. Na pewno warto o takie usługi dbać. Dentyści mają wiele pracy, są pracowici, solidni i nie ma raczej reklamacji na ich usługi. Wysoka jakość usług to bezcenna rzecz.

Read More

Układ oddechowy

Układ oddechowy jest bardzo rzadko siedzibą pierwotnych nowotworów u dzieci (1% wszystkich guzów). Dla porównania należy tutaj dodać, że między 5-0—59 rokiem życia guzy układu oddechowego stanowią aż 3-0% wszystkich nowotworów.

Read More

Psychofizjologia

Wahania sprawności psychicznej, uzależnione od pór roku, obserwowane były już od dawna podobnie jak w niektórych schorzeniach stwierdza się obniżenie sprawności psychicznej na wiosnę i jesienią. Według sprawozdania Federalnego Ministerstwa Komunikacji (RFN) z lutego 1974 r. na 1 381 000 wypadków drogowych w 1972 roku największa ich. ilość miała miejsce w maju (123 500) i czerwcu (121 800) oraz w październiku (123 200) i listopadzie (125 500). W zimowych, bardziej niebezpiecznych warunkach, wydarzyło się w styczniu 103 800 wypadków, a w lutym

Read More

Tworzenie programów wchowania seksualnego

Tak więc wszelkie racjonalne tworzenie programów wychowania seksualnego (pojmowanego jako szeroki proces społeczny, obejmujący w tym samym stopniu dorosłych co dzieci i młodzież) musi wyzwolić się od nieprawdziwego obrazu ewolucji stosunków obyczajowych jako nieustannej równi pochyłej, po której ludzkość się rzekomo stacza (od wieków), i gdzie każde pokolenie jest przekonane o tym, iż następująca po nim generacja osiągnęła dno moralne w porównaniu z przeszłością, lecz musi ono być oparte na założeniu, iż każdy nowy etap jest krokiem naprzód w postępie cywilizacyjnym i kulturowym ludzkości i, jak cały postęp, ma swoje plusy i minusy, błędy i złudzenia, zyski i straty. Wszel- ' kie rozsądne ustalanie programów takiego wychowania seksualnego musi operować elastycznie i umiejętnie dwojakim narzędziem zbliżenia do siebie teorii moralnej i praktyki ludzi: jednym, które polega na skłanianiu ludzi do zmiany zachowań w zgodzie z określoną etyką społeczną i określonym ideałem człowieka, i drugim, które wyraża się w umiejętności zmiany norm etycznych i wymogów moralnych, ilekroć te okazują się anachroniczne, oparte na zastarzałym przesądzie, nie uzasadnione rzeczywistym dobrem społecznym, a tego właśnie racjonalna etyka ma bronić.

Read More

Twierdzenie Knausa

Słabymi stronami jej jest przyjmowanie za pewnik: a) że okres, jaki dzieli jajeczkowanie od wystąpienia miesiączki, jest zawsze jednakowy b) że jajo pozostaje żywe tylko w ciągu 24 godzin po wydostaniu się z pęcherzyka Graafa c) że plemniki tracą zdolność do zapłodnienia jaja w ciągu 48 godzin przebywania w częściach rodnych kobiety d) że w ciągu jednego cyklu miesięcznego tylko raz dochodzi do jajeczkowania. Doświadczenia lat ostatnich wykazały bowiem, że okres ciałka żółtego w jajniku nie jest stały i że może ulegać czasami skróceniu lub przedłużeniu ponad 14 dni. Go więcej – wbrew twierdzeniu Knausa – także okres dojrzewania pęcherzyka Graafa nie jest stały. Nie zawsze trwa on dni 14 należałoby zatem przyjąć, że w znacznym odsetku przypadków wynosi on 13 lub 15 dni.

Read More

Trwały wynik w leczeniu nerwic

U chłopców widuje się często wzwody prącia, zwłaszcza nocą. Sprzyjają temu stulejka i zrosty napletka z żołędzią prącia. Występowanie erekcji może łączyć się już bardzo wcześnie z przyjemnym uczuciem, zachęcającym chłopców do bawienia się swymi narządami płciowymi. Do wczesnych praktyk masturbacyjnych. usposabia towarzysząca nadpobudliwość psychoruchowa. Przyczyną tego nawyku, występującego u dzieci nerwicowych znacznie łatwiej niż przeciętnie, mogą być również miejscowe stany zapalne, np. zapalenie sromu u dziewcząt • z owsicą. Należy pamiętać, że same czynności masturbacyjne są dla dzieci o wiele mniej szkodliwe niż stany lękowe powstałe wskutek błędnej oceny tego zjawiska przez otoczenie. U chłopców nerwicowych w okresie pokwita- nia występować mogą częste polucje, które, choć same w sobie absolutnie niegroźne, budzą podejrzenie zachwianej równowagi wegetatywnej.

Read More

Treść informacji seksualnych

– Z zakresu biologii-anatomia i fizjologia rozmnażania się ludzi, płodność, zapobieganie ciąży i bezpłodność, elementy genetyki i eugeniki.

Read More

Próby poznawania seksualizmu kobiety

Dopiero rozwój psychofizjologii seksualnej daje kobietom możność kształtowania seksualizmu zgodnie z własnymi potrzebami, zapewniając harmonijny jego rozwój w obrębie całokształtu rozwoju osobowości kobiety. Przemijają już czasy, gdy „dążenie kobiet do uzyskania orgazmu oceniano tradycyjnie tylko ze względu na to, że reakcje seksualne kobiety wzmagają subiektywnie doznawaną przyjemność mężczyzny w czasie stosunku” (Mudd i wsp., 1961).

Read More

Problem różnicy działania i motywowania

Nadal pozostaje otwarte pytanie: czy motywacje seksualne podporządkowane normom etyki seksualnej mają taką siłę impulsyjną, jaką L. Fetrażyckl przypisywał normom prawnym realizowanym w danej kulturze, czy pobudzają wtórnie do urzeczywistnienia etycznego porządku i wykonywania obowiązków wobec innych ludzi? albo czekanie „na prawdziwą miłość” jako tłumienie stanów lękowych staropanieńskich czy starokawalerskich, czy też same sytuacje staropanieństwa i starokawalerstwa jako granice kulturowo determinowane (wiek, styl bycia, sankcje satyryczne).

Read More

POMOCNICZE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

– a) Zgłębnikowanie macicy. Zgłębnikowanie wnętrza macicy, które dawniej stosowane było bardzo często, jest dzisiaj już przeżytkiem nie daje bowiem żadnych pewnych wskazówek, a ma też cechy ujemne (możliwość przebicia ściany macicy).

Read More

PLAZMIDY ODPORNOŚCI ANTYBIOTYCZNEJ

Coraz częstszym zjawiskiem jest występowanie kilku, a nawet kilkunastu różnych plazmidów oporności antybiotycznej równocześnie. Dochodzi do tego na drodze rekombinacji plazmidów R lub integracji genów z genem plazmidu, w wyniku czego mogą powstawać bardziej lub mniej trwałe plazmidy kompleksowe.

Read More

Odróżnienie ostrego zapalenia przydatków od ciąży pozamacicznej

Mylna ocena blonek odchodzących w błoniastym krwawieniu miesiączkowym (dysmenorrhoea membranácea) i uważanie ich za strzępki doczesnej, które macica wydala po przerwaniu ciąży pozamacicznej, jest niemożliwe, jeśli wywiady będą zebrane dokładnie i chora oświadczy, że nie było zatrzymania miesiączki i żc odchodzenie podobnych blonek jest zjawiskiem powtarzającym się co miesiąc.

Pewne trudności sprawia niekiedy odróżnienie ostrego zapalenia przydatków od ciąży pozamacicznej, gdyż w obu tych sprawach chorobowych powstaje podrażnienie otrzewnej, a krwawienie z macicy może wystąpić czasem w przebiegu zapalenia przydatków. Należy w tych przypadkach wziąć pod uwagę, że ostremu zapaleniu przydatków macicy towarzyszy wysoka gorączka (która w ciąży pozamacicznej nie przekracza 38°),.że objawy

Read More

Obrazy kliniczne toksoplazmozy

Obrazy kliniczne toksoplazmozy mogą być różne, nietypowe i dlatego jest ona często nie rozpoznawana. W pierwszym okresie zakażenia toksoplazmoza jest posocznicą, która może przebiegać u dorosłych i starszych dzieci jako: 1) choroba gorączkowa z wysypką clrobnopla- mistą (iash), 2) uogólnione lub ograniczone powiększenie węzłów chłonnych z gorączką (podobne czasem do mononukleozy łub z powodu powiększenia węzłów wnękowych do nietypowego zapalenia płuc),

Read More