Przewlekłe choroby zakaźne

Łożysko jest prze-puszczalne nie tylko dla jadów, lecz i dla samych drobnoustrojów w przypadkach ciężkich zakażeń, uszkadzających miejscowo doczesną lub nabłonki kosimków, o czym świadczy fakt, że przedwcześnie urodzone płody były .dotknięte tym samym cierpieniem co i matka, jak np. ospą, płonicą, błonicą, durem brzusznym, zapaleniem płuc, jednak znamy przypadki, że łożysko prawdopodobnie zupełnie nie uszkodzone, nie przepuszczało jadów ani drobnoustrojów i płody rodziły się na czasie i zdrowe. Czy sarno wysokie podniesienie ogólnej ciepłoty ciała u matki może być powodem śmierci płodu, bez innych dodatkowych czynników zakażenia, z pewnością nie można powiedzieć.

– b) przewlekłe choroby zakaźne (gruźlica). Do chorób zakaźnych przewlekłych, z którymi się spotykamy często w czasie ciąży, należy gruźlica. Gruźlica w olbrzymiej liczbie przypadków nie wywiera żadnego wpływu na przebieg ciąży. Rzadko przypadki gruźlicy postępującej, przebiegające z wysoką ogólną ciepłotą ciała i silnym kaszlem, mogą być przyczyną przedwczesnych porodów. Płody donoszone są słabo rozwinięte i mniej zdolne do życia, niż wcześniaki z matek niegruźliczych. Początkowe okresy gruźlicy nie wywierają wpływu na przebieg ciąży i porodu oraz zdrowotność płodów. Prątki gruźlicze tylko bardzo wyjątkowo mogą dostać się poprzez uszkodzone kosmki do krążenia płodu. Zazwyczaj płód nie dziedziczy gruźlicy, lecz skłonność do niej, czemu dzisiaj zapobiegamy przez ochronne szczepienie (B. C. G.). Czy gruźlica jest wskazaniem do sztucznego przerwania ciąży, dotychczas stanowi zagadnienie ostatecznie nie rozstrzygnięte. Należy jednak stwierdzić, że ciąża nie wikła do tego stopnia istniejącej gruźlicy, jak połóg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>