Rozwój jaja płodowego

Już sam sposób usadowienia się i rozwoju jaja płodowego w trąbce wyłącza prawidłowe zakończenie ciąży i usprawiedliwia nieczasowe jej przerwanie. Dochodzi do tego albo:

– 1)przez przeżarcie wewnętrznej ściany jajowodu i poronienie trąbkowe (brzuszne), albo

– 2)przez przeżarcie zewnętrznej ściany jajowodu, albo

– 3)przez pęknięcie jajowodu.

Jajo dostawszy się pod śluzówkę wypukła ją ku wewnątrz, jeżeli usadowi się w części bankowej trąbki. (W części cicśniowcj nie może dojść do takiego wypu- klenia ze względu na brak miejsca. Śluzówka i światło jajowodu zostają tylko ściśnięte, ściana trąbki wypukła się natomiast na zewnątrz).

Ponieważ miejsce zagnieżdżenia się jaja odgranicza od światła jajowodu tylko cienka śluzówka, ulega ono łatwo przeżarciu przez kosmki, po czym pokrywa jej zostaje usunięta, a jajo wydostaje się do światła jajowodu. Krew wylewa się przez ujście brzuszne trąbki do jamy otrzewnowej, a przez ujście macicy do macicy, pochwy i na zewnątrz. Samo jajo zostaje wydalone wskutek skurczów mięśniówki, a także wskutek ciśnienia wylanej krwi. Jest to obraz poronienia brzusznego (abortus tubarius), które zdarza się najczęściej w bańce trąbki, rzadziej w jej cieśni. Krew spływająca z ujścia brzusznego jajowodu gromadzi się w jamie Douglasa, gdzie tworzy tzw. krwistek pozamaciczny (kaematocele retrouterina), który ulega zawsze otorbieniu, gdyż otrzewna odpowiada na drażnienie jej przez krew procesem zlepnym.

Jeśli zrosty wokół trąbki istniały już poprzednio, nie może dojść do wytworzenia się krwistka w zagłębieniu odbytniczo-macicznym, ale krew gromadzi się około jajowodu, tworząc krwistek okołotrąbkowy (kaematocele peritubaria), który ma kształt podłużnego guza, rozdętego maczugowato na swoim końcu obwodowym i utworzonego przez ciężarny jajowód, otoczony skrzepem krwi. Krwistek około- jajowodowy przesuwa macicę ku przeciwnej stronie, tak jak krwistek pozamaciczny przesuwa ją ku przodowa i ku górze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>