ZAPŁODNIENIE A NASIENIE

Dużą rolę w zapłodnieniu odgrywa też sposób w jaki nasienie dostaje się do pochwy kobiety. W warunkach fizjologicznych nasienie zostaje złożone zwykle w tylnej części pochwy w czasie spółkowania. Jeśli – z różnych powodów – nie może dojść do odbycia prawidłowego spółkowania zakończonego wytryskiem nasienia do pochwy, to dla umożliwienia zapłodnienia bywa stosowane unasiennienie sztuczne zastosowane po raz pierwszy przez Huntera w XVIII w., polegające na wprowadzeniu nasienia do pochwy bez spółkowania. Unasiennienie sztuczne, nasieniem męża, nazywane jest unasiennieniem (oraz związanym z tym ewentualnym zapłodnieniem) homologicznym. Unasiennienie sztuczne, nasieniem pochodzącym od dawcy (w przypadkach zaburzeń zdolności zapładniającej nasienia istniejących u męża lub w przypadku niemożności pobrania od niego nasienia) nazywane jest unasiennieniem (i zapłodnieniem) heterologicznym. Naturalne lub sztuczne unasiennienie nie musi doprowadzać do zapłodnienia jeśli: 1) następuje w okresie niepłodnym kobiety, 2) kobieta stosuje środki antykoncepcyjne, 3) nasienie ma znacznie obniżoną zdolność do zapłodnienia, 4) istnieją zaburzenia płodności u kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>