Kiedy jest największe nasilenie potrzeby seksualnej?

Okres dojrzewania trwa około 2-5 łat, u dziewcząt rozpoczyna się około 10 -13, u chłopców około 13 -14 roku życia. W okresie tym wzrasta napięcie seksualne i potrzeba jego rozładowania, aktywizują się okolice erotogenne, u chłopców oraz u około 50% dziewcząt wykształca się zdolność do przeżycia orgazmu. Napięcia seksualne w tym wieku są u chłopców tak duże, że do erekcji może dochodzić pod wpływem wielu nieseksualnych bodźców fizycznych lub psychicznych. Napięcia emocjonalne powstające pod wpływem wzruszeń lub doniosłych przeżyć mogą stawać się stymulatorami potrzeby seksualnej, która te napięcia „przywłaszcza”. Mimo tak dużej gotowości seksualnej i napięć zmierzających do zaspokojenia seksualnego, większość chłopców w wieku dojrzewania nie przejawia agresywności seksualnej, a nawet unika podejmowania kontaktów seksualnych. Jest to uwarunkowane brakiem umiejętności nawiązywania kontaktów z dziewczętami, nieśmiałością, brakiem doświadczenia, obawą przed kompromitacją. U wielu z nich jest to maskowane poprzez hiperkompensacyjną postawę wrogości, odrzucenia i nienawiązywania żadnych koleżeńskich kontaktów z dziewczętami, a jednocześnie zacieśniania tych kontaktów z rówieśnikami tej samej płci. Zjawisko to obserwuje się również u dziewcząt.

Największe nasilenie potrzeby seksualnej u mężczyzn przejawia się około 20 roku życia. Od tego czasu siła tej potrzeby wolno lecz stopniowo obniża się do około 50 roku życia, później tempo słabnięcia potrzeby przyspiesza się. U kobiet siła potrzeby seksualnej nie kształtuje się tak jednolicie jak u mężczyzn oraz podlega dość znacznym wahaniom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>