POLEKOWE KRWAWIENIA Z ŻOŁĄDKA LUB JELIT CZĘŚĆ 2

U wielu chorych leczonych długotrwale kwasem acetylosalicylowym stwierdza się krew utajoną w stolcu. Duże krwawienia są rzadsze. Mogą one być wyrazem zarówno osobniczej nadwrażliwości na lek, jak i aktywacji zmian chorobowych istniejących przed rozpoczęciem leczenia, np. przewlekłej choroby wrzodowej [12], Kwas acetylosalicylowy może bowiem powodować hipoprotrombinemię, trombocytopenię i hamować zlepianie płytek krwi. Uważa się jednak, że tego rodzaju wpływ na układ krzepnięcia może tylko nasilać krwawienie z przewodu pokarmowego, a nie jest ich bezpośrednią przyczyną [13].

Krwawienia z przewodu pokarmowego opisywano również po indome- tacynie podawanej w dawkach dobowych mniejszych od 300 mg. Te objawy niepożądane występowały także u chorych przyjmujących lek w czopkach wyklucza to bezpośrednie drażniące działanie leku na błonę ślu- zową żołądka. Indoraetacyna hamuje zlepianie krwinek płytkowych [25].

To działanie przypuszczalnie sprzyja przedłużonym i masywnym krwawieniom w przypadkach owrzodzeń po indometacynie.

Krwotok z przewodu pokarmowego może być pierwszym objawem „wrzodu steroidowego” powstałego w następstwie długotrwałej kortyko- terapii.

Krwawienie z przewodu pokarmowego z objawami skazy krwotocznej występuje często u chorych leczonych lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi [14], Niżej podano leki powodujące przewlekłe krwawienia z przewodu pokarmowego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>