Możliwości regularnego zaspokajania popędu seksualnego

Im większe są możliwości uregulowanego współżycia seksualnego z partnerem, zwłaszcza takim, który wykazuje dużo pomysłowości i fantazji w stwarzaniu sytuacji wzmagających atrakcyjność aktów seksualnych, tym większa jest szansa monogamicznego zachowania się człowieka przez długi okres. W sytuacji takiej popęd seksualny jest zaspokajany regularnie, przy czym natężenie osiąganej satysfakcji seksualnej może być bardzo duże. Dlatego tendencje do zaspokajania popędu w pozamałżeń- skich kontaktach seksualnych mogą być w takim układzie bardzo nikłe.

Jeśli zaspokajanie popędu seksualnego z partnerem, wobec którego jest się zobowiązanym do wierności, następuje nieregularnie, jest mało atrakcyjne, a przede wszystkim zbyt rzadkie w stosunku do potrzeb seksualnych, wtedy wzrastają tendencje do kontaktów seksualnyci z innym partnerem. Przedłużający się okres abstynencji seksualnej wzmaga stan napięcia i pobudliwości seksualnej, wskutek czego stosunkowo słabe (nawet przypadkowe) bodźce seksualne mogą wywoływać silne stany podniecenia i tendencje do zespolenia seksualnego. i

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>